Hành trình “Gieo sách – Gieo yêu thương”

Có một CLB không có ngày chủ nhật đúng nghĩa, vì họ luôn bận để làm những điều tử tế – tặng sách tặng cả ước mơ…