Danh mục: Dự án

Chúng mình cần sách

Chúng mình cần xin sách cũ. Xin trên toàn Việt Nam nhé, chúng mình gom được cả ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Saigon, chỗ nào cũng mình cũng có người để gom và gom quanh năm suốt tháng Mục tiêu 1 triệu quyển sách 1 năm, phải tăng cả …