Danh mục: Gương mặt

Giới thiệu thành viên & tổng quan chương trình của CNYT 2019

Đó là những chuyến đi, đó là những người bạn, đó là những trải nghiệm đáng quí nhất trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi quen những người bạn chưa từng biết nhau, người bạn của chúng tôi là các em nhỏ ở vùng vùng cao, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. …