Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo của tỉnh Yên Bái, thấm nỗi đói cơm, thiếu sách và cũng nhận ra, khi nghèo nàn tri thức thì mình thực sự… nghèo nàn. Chính vì vậy, khi cùng những người bạn làm nên các chương trình do nhóm “Chủ nhật yêu thương”, tôi đặc biệt chú tâm đến việc mang sách – tri thức đến với các bạn nhỏ vùng sâu, vùng xa. Con số 1.001 thư viện (hay nói chính xác là điểm đọc sách) chính là mục tiêu của tôi và nhóm.