Giới thiệu thành viên & tổng quan chương trình của CNYT 2019

Đó là những chuyến đi, đó là những người bạn, đó là những trải nghiệm đáng quí nhất trong cuộc đời chúng tôi.

Chúng tôi quen những người bạn chưa từng biết nhau, người bạn của chúng tôi là các em nhỏ ở vùng vùng cao, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Nơi chúng tôi đến có khó khăn, nặng nhọc nhưng mỗi người mỗi người đều chung một miền vui, miền tin mai sao những người bạn đó sẽ cố gắng vươn lên, thoát cảnh nghèo.

Thứ chúng tôi mang đi, không phải là vật chất cũng không phải là nhu yếu phẩm cần thiết, mà đó là những trang sách những con chữ và hơn thế nữa là chúng tôi mang đến cho các bạn niềm vui, sự lạc quan về tương lai mà cố gắng.