• Những cột móc quang trọng: Ngày 31 tháng 12 năm 2013 có dịp thăm một ngôi trường ở vùng bản xa thấy các bé đồng bào dân tộc nơi đây ví như thời nguyên thủy ,thấy sự nghèo khổ, những căn nhà nền đất vách tre nứa rách nát. Thấy tụi nhỏ bỏ học giữa chừng.  Từ đây CNYT có ý nghĩ phải làm gì đó cho các em nhỏ nới đây. Từ “ SÁCH “ bắt đầu hiện ra
  • Những sự kiện quan trọng, bước ngoặc cho sự phát triển: Khởi đầu từ những cuốn sách đầu tiên, tháng 3 năm 2014 ở một bản xa nơi đồng bào Stieng, Bình Phước. Sau hơn 1 năm mày mò cách làm, cách thực hiện hiệu quả nhất. Thì từ “ thư viện CNYT“ được ra đời và nó là tiền đề to lớn cho dự án “1001 Thư viện CNYT” được hình thành.Những cột móc quang trọng: Ngày 31 tháng 12 năm 2013 có dịp thăm một ngôi trường ở vùng bản xa thấy các bé đồng bào dân tộc nơi đây ví như thời nguyên thủy ,thấy sự nghèo khổ, những căn nhà nền đất vách tre nứa rách nát. Thấy tụi nhỏ bỏ học giữa chừng.  Từ đây CNYT có ý nghĩ phải làm gì đó cho các em nhỏ nới đây. Từ “ SÁCH “ bắt đầu hiện ra.